1
Điện thoại: 0938927811
Người đại diện: NGUYỄN ANH THY
Mã số thuế: 3702827967
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Ngày cấp: 08/11/2019
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI TẤN ĐẠT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện