1
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: 0843609077
Người đại diện: TRẦN VĂN TÂN
Mã số thuế: 3603746442
Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Ngày cấp: 17/08/2020
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÂN PHONG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất