1
Tỉnh thành : Thành phố Plei Ku / GIA LAI
Người đại diện: Lê Đình Trọng
Mã số thuế: 5901140481
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRỌNG HẬU

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
 • Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
 • Hoạt động của các cơ sở thể thao
 • Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động