1
Điện thoại: 0917746846/093521767
Người đại diện: PHAN THỊ LUẬN
Mã số thuế: 4300835046
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 02/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất