1
Tỉnh thành : AN GIANG
Điện thoại: 0966992218
Người đại diện: TRẦN MINH TUẤN
Mã số thuế: 1602159991
Ngành nghề chính: Quảng cáo
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO MINH TUẤN

Danh mục ngành nghề:

 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • In ấn
 • Quảng cáo
 • Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
 • Sao chép bản ghi các loại
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại