1
Điện thoại: 0988153744
Người đại diện: NGUYỄN TRUNG HIẾU
Mã số thuế: 3401233656
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DNB ĐĂNG ANH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn thực phẩm
  • Cho thuê xe có động cơ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ