1
Điện thoại: 0971166990
Người đại diện: VÕ VĂN SÁNG
Mã số thuế: 1900651359
Ngành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Ngày cấp: 02/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN GO BOT

Danh mục ngành nghề:

  • Nuôi trồng thuỷ sản biển
  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa