1
Điện thoại: 0904376191
Người đại diện: LÊ ANH TUẤN
Mã số thuế: 5701970823
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI HƯỜNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn tổng hợp
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản