1
Tỉnh thành : GIA LAI
Điện thoại: 0935600181/0938562010
Người đại diện: NGUYỄN HUY HỢP
Mã số thuế: 5901106272
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỢP ÁNH KIM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • In ấn
  • Quảng cáo
  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
  • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
  • Xây dựng công trình đường bộ
  • Xây dựng nhà để ở