1
Tỉnh thành : BẠC LIÊU
Điện thoại: 0943131913
Người đại diện: TRƯƠNG TÝ HÒN
Mã số thuế: 1900646045
Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢ BĂNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Chăn nuôi gia cầm
  • Chăn nuôi khác
  • Chăn nuôi lợn
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa