1
Điện thoại: 0988057959
Người đại diện: Trần Thị Thu Trang
Mã số thuế: 2700639155-004
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 21/09/2021
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN VÔI VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NAM

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Phá dỡ
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác