1
Tỉnh thành : BẠC LIÊU
Điện thoại: 0911777877
Người đại diện: VÕ THANH HIỀN
Mã số thuế: 1900649134
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HẢI NAM

Danh mục ngành nghề:

 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình đường sắt
 • Xây dựng công trình khai khoáng
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Xây dựng công trình thủy
 • Xây dựng nhà để ở
 • Xây dựng nhà không để ở