CHI NHÁNH LÂM TRƯỜNG RỪNG THÔNG BỐ TRẠCH-CÔNG TY TNHH MTV LÂM CÔNG NGHIỆP LONG ĐẠI

Thị Trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
21 Tháng Bảy, 2023 /
CHI NHÁNH LÂM TRƯỜNG RỪNG THÔNG BỐ TRẠCH-CÔNG TY TNHH MTV LÂM CÔNG NGHIỆP LONG ĐẠI
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Mã số thuế : 3100113556-017
Người đại diện : NGUYỄN MẠNH HÙNG
Ngày thành lập : 2010-08-11
Tình trạng : Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật gần nhất : 2023-06-26 00:11:55
Ngành nghề chính : Trồng rừng và chăm sóc rừng