1
Tỉnh thành : KIÊN GIANG
Điện thoại: 0853065153
Người đại diện: Lê Thị Út
Mã số thuế: 1702198169
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 19/06/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ THỊ ÚT

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Vận tải hành khách đường bộ khác
  • Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
  • Vận tải hành khách ven biển và viễn dương