1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0569261754
Người đại diện: TRẦN THỊ PHƯƠNG HUYỀN
Mã số thuế: 0110011244
Ngành nghề chính: Chuyển phát
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LOGISTICS 5F VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Chuyển phát