1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: TRẦN NGỌC TRINH
Mã số thuế: 3702732419
Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ TƯỞNG

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu