1
Điện thoại: 0832377133
Người đại diện: Phan Thị Kim Hằng
Mã số thuế: 1101961428
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Ngày cấp: 09/09/2020
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH NGÂN QUÁN

Danh mục ngành nghề:

  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động