1
Người đại diện: BÙI HOÀNG MINH
Mã số thuế: 0315600201
Ngành nghề chính: Giáo dục thể thao và giải trí
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH PHI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
  • Giáo dục thể thao và giải trí
  • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
  • Hoạt động của các cơ sở thể thao
  • Quảng cáo