1
Điện thoại: 0975483333
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TRANG
Mã số thuế: 0401966263
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MISS TOURANE