1
Tỉnh thành : BẠC LIÊU
Điện thoại: 0909573535
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Minh
Mã số thuế: 1900662720
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG ĐÔNG PHƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Sản xuất điện
 • Truyền tải và phân phối điện
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa