1
Tỉnh thành : Thành phố Yên Bái / YÊN BÁI
Điện thoại: 0913289567
Người đại diện: Nguyễn Huy Thái
Mã số thuế: 5200909176
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN HUY HÀ NỘI

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Sản xuất điện
 • Sản xuất đồ điện dân dụng
 • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
 • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
 • Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
 • Sản xuất thiết bị điện khác
 • Xây dựng công trình điện