1
Điện thoại: 0359361297
Người đại diện: Lê Thế Chung
Mã số thuế: 4101576196
Ngành nghề chính: In ấn
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN TỊNH

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ liên quan đến in
  • In ấn
  • Sao chép bản ghi các loại