1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0905875175
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TRẮNG
Mã số thuế: 0401956392
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN TRẮNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ