1
Điện thoại: 0836067899
Người đại diện: LÊ LONG HẢI
Mã số thuế: 1602089871
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG DƯỢC ĐẠI PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa