1
Tỉnh thành : QUẢNG NGÃI
Điện thoại: 0979459726
Người đại diện: PHẠM THỊ THANH HẰNG
Mã số thuế: 4300832856
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM THANH HẰNG

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu