1
Điện thoại: 0978557785
Người đại diện: PHAN THỊ HOA
Mã số thuế: 2901979842
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 06/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN HOA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh