1
Tỉnh thành : HẢI DƯƠNG
Người đại diện: TONG CHEE KIONG
Mã số thuế: 0801280126
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW HẢI DƯƠNG – HD 03

Danh mục ngành nghề:

  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất