1
Điện thoại: 0905171448
Người đại diện: PHẠM NGỌC HÙNG
Mã số thuế: 5901116591
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 12/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHONG HÙNG GIA LAI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ