1
Điện thoại: 0913000363
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TRUNG
Mã số thuế: 4001175666
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC TÍN CHU LAI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hành khách đường bộ khác