1
Người đại diện: BÙI THỊ GÁI
Mã số thuế: 3702827741
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Ngày cấp: 08/11/2019
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC TRUNG PHÚC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu