1
Tỉnh thành : QUẢNG NGÃI
Điện thoại: 02553820999
Người đại diện: Trần Văn Toàn
Mã số thuế: 4300828842
Ngành nghề chính: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Ngày cấp: 07/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Công Ty TNHH Một Thành Viên Phước Minh Toàn

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm