1
Người đại diện: TRỊNH THỊ THÚY NGA
Mã số thuế: 0316478882
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI HANF

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu