1
Điện thoại: 0986866694
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LƯƠNG
Mã số thuế: 3801228717
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
Ngày cấp: 15/07/2020
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX VÀ TM NĂNG LƯỢNG HOÀNG ANH

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất điện
  • Truyền tải và phân phối điện