1
Người đại diện: Phạm Thị Ngọc Diễm
Mã số thuế: 1101763803-005
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 19/12/2018
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂY HUY HOÀNG CHI NHÁNH LONG AN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Chế biến và bảo quản rau quả
  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
  • Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
  • Trồng cây ăn quả