3
Người đại diện: Phạm Thanh Trúc
Mã số thuế: 1602131611
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TRÚC SOLAR

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Lắp đặt hệ thống điện
  • Sản xuất điện
  • Trồng cây hàng năm khác
  • Xây dựng công trình đường bộ