1
Tỉnh thành : Thành phố Hà Giang / HÀ GIANG
Điện thoại: 0915545490
Người đại diện: Phùng Thị Thu Minh
Mã số thuế: 5100477268
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN PHONG HG

Danh mục ngành nghề:

  • Chăn nuôi dê, cừu
  • Chăn nuôi gia cầm
  • Chăn nuôi lợn
  • Chăn nuôi ngựa, lừa, la
  • Chăn nuôi trâu, bò
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa