1
Điện thoại: 0975757899
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN TÙNG
Mã số thuế: 5400500447
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
  • Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng