1
Người đại diện: PHẠM THỊ NGỌC HÂN
Mã số thuế: 5901117891
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống
Ngày cấp: 06/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĨNH HÂN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động