1
Điện thoại: 02923885393
Người đại diện: NGUYỄN VĂN BẢO
Mã số thuế: 1801633567
Ngành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỶ SẢN BÌNH MINH NGUYỄN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
  • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản