1
Điện thoại: 0784951498
Người đại diện: TRẦN QUANG TẬP
Mã số thuế: 1201604250
Ngành nghề chính: In ấn
Ngày cấp: 12/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TICTAC

Danh mục ngành nghề:

  • In ấn
  • Quảng cáo
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở