1
Điện thoại: 0963793756
Người đại diện: Trần Thị Thanh Xuân
Mã số thuế: 2601079311
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TPS2 VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic