1
Tỉnh thành : BẠC LIÊU
Điện thoại: 0919640037
Người đại diện: TRƯƠNG VĂN ĐẢM
Mã số thuế: 1900646013
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 03/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ ĐẢM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ