1
Điện thoại: 0941333099
Người đại diện: NGUYỄN DUY ĐĂNG
Mã số thuế: 1702156289
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 11/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐĂNG VÂN KIÊN GIANG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất