1
Điện thoại: 0975508686
Người đại diện: THÂN VĂN CƯỜNG
Mã số thuế: 6400424893
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG T&C

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Sản xuất điện
 • Truyền tải và phân phối điện
 • Xây dựng công trình điện
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Xây dựng nhà để ở
 • Xây dựng nhà không để ở