1
Người đại diện: TRẦN ĐÌNH TUYÊN
Mã số thuế: 3702745489
Ngành nghề chính: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUYÊN LIÊN PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Lắp đặt hệ thống điện
  • Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
  • Sửa chữa thiết bị điện
  • Sửa chữa thiết bị liên lạc