1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0898598863
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Huyền
Mã số thuế: 0306263905-002
Ngày cấp: 21/03/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG LỆ CHI – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI