1
Tỉnh thành : BẾN TRE
Điện thoại: 0978307320
Người đại diện: LÊ TRƯỜNG NHẬT
Mã số thuế: 1301076519
Ngành nghề chính: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Ngày cấp: 30/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINA VƯỜN XANH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
  • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
  • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ