1
Điện thoại: 0942414640
Người đại diện: Nguyễn Thu Hằng
Mã số thuế: 3801225272
Ngành nghề chính: Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Ngày cấp: 02/06/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN WINOIL

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Chế biến và bảo quản rau quả
  • Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ