1
Điện thoại: 0977503992
Người đại diện: LƯU CHÍ THÀNH
Mã số thuế: 1101954678
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngày cấp: 15/07/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LƯU QUANG THÀNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  • Phá dỡ
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác