1
Điện thoại: 0902901818
Người đại diện: TRẦN ĐỨC VIỆT
Mã số thuế: 0315600804
Ngành nghề chính: Giáo dục thể thao và giải trí
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YOGA TĨNH AN

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục thể thao và giải trí